سلام

این مسأله پارادوکس ها خیلی وقته فکرمو مشغول کرده آدم درعین حال که جوابشون رومیدونه اما انگارنمیتونه دلیل قانع کننده بیاره

دوتااز اونا رومینویسم اگه شماتونستیدکمک کنید من رو هم ازگمراهی درمیاریدالبته شاید براتون خیلی آشنا باشند

اول یه پارادوکس از(زنون)فیلسوف یونانی:

یک دونده هرگز نمی تواند مسیرمسابقه راتاپایان طی کند زیرا اگرطول مسیرمساوی مقدار معینی باشد اوابتدابایدنصف مسیرراطی کندتابه نصف دوم برسد وبرای گذراندن این نصف هم باید اول نصف آن را گذرانده باشد و……………….و به همین ترتیب باید بی نهایت نصف را بگذراند اما این نصف ها هرگز به پایان نمیرسند واوهرگزنمی تواند تمام مسیر را طی کند.

و دوم اون پارادوکس که سر زبون خیلی ها هست ووقتی بخوان کسی روگیربندازن ازش یه چیستان می پرسن:

سه نفر برای خرید قالی به یه مغازه میرن و۳۰۰۰۰ تومان پرداخت میکنند اما صاحبمغازه وقتی از موضوع مطلع میشه به شاگردش میگه از مشتری ها پول اضافه گرفته و۵۰۰۰ تومان میده که به مشتری ها برگردونه شاگرد مغازه زرنگی می کنه و۲۰۰۰تومان رو برمی داره ونفری ۱۰۰۰ تومان به هر مشتری میده با این حساب هرنفر۹۰۰۰ تومان پرداخت کرده اند

حال:۲۹۰۰۰= ۳*۹+۲۰۰۰

وتکلیف ۱۰۰۰ تومان باقی مانده چه میشود؟

اما شاید برای پارادوکس اول بتوان گفت:

اگر مجموعی که دونده طی می کند برابر Lباشد:

… + L=x/2+x/4+x/8

واگر این تساوی رادر ۲ ضرب کنیم:

..+ ۲L=x+x/2+x/4.

واگر این دو رابطه را ازهم کم کنیم:

2l-L=x+(x/2+x/4+…………)-(x/2+x/4+……..)=x.

که یعنی حتا اگر آن بی نهایت نصف را جمع کنیم به پایان مسافت مورد نظر میرسیم

نوشته شده در تاریخ شنبه یازدهم تیرماه سال 1390    | توسط: siavash saeidi    | طبقه بندی: پارادوکسی،     | نظرات شما()