صدای خرپفش کشتمون ! تکونش دادم از خواب پریده، میگه سر و صدام اذیتت می‌کنه ؟میگم پـَـــ نــه پـَـــ جنس صداتو دوست دارم می‌خواستم بت بگم سعی‌کن تو اوج که میری رو تحریرات بیشتر کار کنی‌!
رفتم دستشویی عمومی در میزنم میگم یکم سریع تر. میگه شمام دستشویی داری؟ پـَـــ نــه پـَـــ اومدم ببینم شما کم و کسری نداری ؟!
داشتم با رفیقم PES 2011 بازی می کردیم. بازیکنش رو من خطا کرد. داور اومد تو صحنه دست به جیب شد. رفیقم گفت میخواد کارت زرد بده؟ پـَـــ نــه پـَـــ میخواد برای عروسی پسرخاله اش کارت دعوت بده.
پشه نشسته رو پام داره خونمو می خوره , دستم رو بردم بالا بزنمش یهو داداشم میگه اااا می خوای بکشیش؟ پـَـــ نــه پـَـــ خونش رو خورده می خوام بزنم پشتش آروغ بزنه ببرم بخوابونمش
میگم زنم همش شک داره میخوام ازش جدا شم میپرسه به تو؟ پـَـــ نــه پـَـــ به اعضای سازمان ملل متحد!!


مریضه تو داروخونه میخواس خودشو وزن کنه ، گفت برم رو ترازو ؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ کلیک راست کن رو خودت ، برو تو پروپرتیس ببین چند کیلویی!!
به مادرم میگم من خوابیدم یه چیز بنداز روم سردم نشه، میگه پتو خوبه؟؟؟ پـَـــ نــه پـَـــ مبل خوبه
دوستم زنگ زده موبایلم، میگم بله؟ میگه حامد تویی؟؟؟؟ پـَـــ نــه پـَـــ حنا هستم دختری در مزرعه
یارو مدال طلای المپیک میگیره.نیشش تا ته بازه .بهش میگن خوشحالی؟میگه پـَـــ نــه پـَـــ دارم به خاطرات کودکیم میخندم
به دوستم میگم فهمیدی مریم جدا شد؟؟؟ میگه از شوهرش؟؟؟؟؟ پـَـــ نــه پـَـــ چسبیده بود کف ماهیتابه کفگیر زدم جدا شد
پایان نامم تموم شده زنگ زدم به استاد میگه میخوای دفاع کنی؟ پـَـــ نــه پـَـــ میخوام حمله کنم
صبح پا شدم رفتم سایپا میگم خانم یه پیش فاکتور ۱۳۲ میخوام میگه پراید؟! پـَـــ نــه پـَـــ بوگاتی وِیرون مدل ۱۳۲ تحت لیسانس سایپا!!!
داشتن گوسفندرو قربونی میکردن،یه آفتابه آوردن که بش آب بدن، پسرعمم گفت میخوان با آفتابه بش آب بدن؟؟ پـَـــ نــه پـَـــ آفتابه آوردن ببرنش دستشویی استرسش از بین بره.
ته صف نونوایی وایسادم. یارو میاد میگه شما هم تو صفی!؟ پـَـــ نــه پـَـــ نقش زنبیلو بازی می کنم منتظرم صاحابم بیاد
رفتم به همسایه مون می گم تخم مرغ داری؟ می گه می خوای غذا درست کنی؟ پـَـــ نــه پـَـــ می خوام بخوابم روشون تا جوجه بشن بفهمم مادر بودن چه حسی داره
طرف وسیلشو بهم قرض داده، اومده سراغش، داداشم برداشته میگه بدم بش ؟ پـَـــ نــه پـَـــ بدو قایمش کن بگو پیش ما نیست
یارو زنگ زده میگه منزل آقای فلانی؟ میگم نخیر. میگه ااااا اشتباه گرفتم؟ پـَـــ نــه پـَـــ شما درست گرفتی من اشتباه ورداشتم
یارو اومده می‌بینه همکارم توی اتاق نیست باز می‌پرسه خانم فلانی نیست؟ پـَـــ نــه پـَـــ افتادن پشت اون کمد. با خط‌کش بزن دربیان
تو آفتاب داشتم خودمو با تمام قوا باد میزدم، دوستم میگه گرمته؟ پـَـــ نــه پـَـــ دبول خوردم الانم دارم دور میگیرم که پرواز کنم .
رفتم در خونه رفیقم … از پشت آیفون میگه … تنهایی؟ پـَـــ نــه پـَـــ خونه محاصره ست … بهتره خودتو تسلیم کنی …!
۴۵دقیقه سریال دیدیم بعد تموم شده اسم ها داره میاد.میگه تموم شد؟!پَـــ نه پَـــ تازه شروع شده هرچی هم تا حالا دیدییم آنچه گذشت بود…!!!
رفتم داروخونه…میگم باند دارین؟میگه واسه زخم؟پَـــــــ نه پَــــــ بانده فرودگاه حیاط خونمون خراب شده…بابام همینجور داره با هواپیماش دوره خونه میچرخه.!!
با بچه ها قرار گذاشتیم برم استخر میگم همه ساعت ۹ تو پارکینگ.یکی بلند شده میگه منم بیام تو پارکینگ.گفتم پـَـــ نــه پـَـــ میخوای تو زودتر برو تو استخر آب و گرم کن تا ما بیایم.
از مترو میخوام پیاده بشم یارو وایستاده جلوم نمیذاره میگه میخوای پیادشی؟میگم پـَـــ نــه پـَـــ اومدم سرک بکشم ببینم پرمردی نیست جامو بدم بهش
فلانی نمونه…برای آزمایش برد آزمایشگاه. دختره میگه:برای آزمایش آوردین!؟؟ گفت پـَـــ نــه پـَـــ آوردم شما غنی سازیش کنی ببرم واسه نیروگاه اتمی بوشهر !

باز رفتم سر یخچال به مامانم میگم موز خریدی؟میگه پـَـــ نــه پـَـــ اینا خیارن تو زعفرون خوابوندم!
با داداش دوقلوم داریم میریم…فلانی میگه ااا… چه جالب شما دوقلو هستین؟میگم پـَـــ نــه پـَـــ اینم خودمم واسه دانشگاه یه کپی گرفتم
دارم از تشنگی له له میزنم! میگه روزه ای؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ جهت ابراز همدردی با روزه داران آب نمیخورم
تو خیابون تراول از دستم افتاد دارم دنبالش میگردم ، یارو میگه داری دنبال پولت میگردی؟ پـَـــ نــه پـَـــ دارم دنبال نصف النهار مبدا میگردم میخوام برم گرینویچ ساعتمو کوک کنم
با دوست پسرم بودم . دستم تو دستش … . پلیس دیده میگه دوست پسرته !؟؟میگم پـَـ نَ پـَـَــــ کوره بنده خدا .. میخوام از خیابون ردش کنم ماشین نزنه بهش .. میگم شما گشت ِ ارشادی ؟ میگه پـَـَـ نَ پـَـَــــ ما از بهزیستی اومدیم از این کار انسان دوستانه شما قدر دانی کنیم
یارو نشسته کنار خیابون نوک دماغش چسبیده به زمین. دوستم میگه : معتاده؟!
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخواد انعطاف بدنشو به رخ بکشه
دارم با تلفن حرف میزنم. زنم میگه دوستت بود؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ سارکوزی بود در مورد مناقشات اخیر خاورمیانه نظرمو می خواست
با ماشین افتادیم ته دره یارو میگه زنگ بزنم آمبولانس بیاد؟
میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ یه مشکل درون خانوادست خودمون حلش می کنیم
تو حیاط دانشگاه تو انگلیس دارم با دوستم فارسی حرف میزنم، یارو اومده میگه خانوم شما ایرانی هستین؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ انگلیسی هستیم فارسی یاد گرفتیم بتونیم صادقی گوش بدیم!
تو رستوران پیشخدمتو صدا کردم. میگم آقا توی سوپ من مگس افتاده! میگه مرده؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ هنوز زندست، داره شنا میکنه، صدات کردم بیایی نجاتش بدی!
به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام. میگه منظورت پرادو و رونیزو ایناست؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ منظورم کامیونو تراکتورو ایناست!
روی نیمکت توی پارک، روزنامه دستمه… اومده میگه… روزنامه میخونی؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ سبزی خریدم نمیدونم لای کدوم صفحه گذاشتم

رفتم بچه خواهرمو از مهدکودک بیارم. مربیه میگه بچه رو میبریدش؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ همینجا میخورمش
رفتم دنبال دوستم، زنگ خونه رو زدم میگم منتظرم، میگه بیام پایین؟
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ بیا بالا پشت بوم، با هلیکوپتر اومدم
با دوستم رفته بودیم استخر غریق نجات اومده میگه میخوایین شنا کنین؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدیم تو آب حل بشیم به عنوان املاح معدنی مردم استفاده کنن
سوسکه را کشتم جنازشو ورداشتم ببرم بندازم بیرون. همسرم بین راه نگاه میکنه میگه کشتیش؟
میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ تو دستشویی خوابش برده بود دارم میبرمش تو رختخوابش بخو ابه

صدای خرپفش کشتمون ! تکونش دادم از خواب پریده، میگه سر و صدام اذیتت می‌کنه ؟میگم پـَـــ نــه پـَـــ جنس صداتو دوست دارم می‌خواستم بت بگم سعی‌کن تو اوج که میری رو تحریرات بیشتر کار کنی‌!
رفتم دستشویی عمومی در میزنم میگم یکم سریع تر. میگه شمام دستشویی داری؟ پـَـــ نــه پـَـــ اومدم ببینم شما کم و کسری نداری ؟!
داشتم با رفیقم PES 2011 بازی می کردیم. بازیکنش رو من خطا کرد. داور اومد تو صحنه دست به جیب شد. رفیقم گفت میخواد کارت زرد بده؟ پـَـــ نــه پـَـــ میخواد برای عروسی پسرخاله اش کارت دعوت بده.
پشه نشسته رو پام داره خونمو می خوره , دستم رو بردم بالا بزنمش یهو داداشم میگه اااا می خوای بکشیش؟ پـَـــ نــه پـَـــ خونش رو خورده می خوام بزنم پشتش آروغ بزنه ببرم بخوابونمش
میگم زنم همش شک داره میخوام ازش جدا شم میپرسه به تو؟ پـَـــ نــه پـَـــ به اعضای سازمان ملل متحد!!


مریضه تو داروخونه میخواس خودشو وزن کنه ، گفت برم رو ترازو ؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ کلیک راست کن رو خودت ، برو تو پروپرتیس ببین چند کیلویی!!
به مادرم میگم من خوابیدم یه چیز بنداز روم سردم نشه، میگه پتو خوبه؟؟؟ پـَـــ نــه پـَـــ مبل خوبه
دوستم زنگ زده موبایلم، میگم بله؟ میگه حامد تویی؟؟؟؟ پـَـــ نــه پـَـــ حنا هستم دختری در مزرعه
یارو مدال طلای المپیک میگیره.نیشش تا ته بازه .بهش میگن خوشحالی؟میگه پـَـــ نــه پـَـــ دارم به خاطرات کودکیم میخندم
به دوستم میگم فهمیدی مریم جدا شد؟؟؟ میگه از شوهرش؟؟؟؟؟ پـَـــ نــه پـَـــ چسبیده بود کف ماهیتابه کفگیر زدم جدا شد
پایان نامم تموم شده زنگ زدم به استاد میگه میخوای دفاع کنی؟ پـَـــ نــه پـَـــ میخوام حمله کنم
صبح پا شدم رفتم سایپا میگم خانم یه پیش فاکتور ۱۳۲ میخوام میگه پراید؟! پـَـــ نــه پـَـــ بوگاتی وِیرون مدل ۱۳۲ تحت لیسانس سایپا!!!
داشتن گوسفندرو قربونی میکردن،یه آفتابه آوردن که بش آب بدن، پسرعمم گفت میخوان با آفتابه بش آب بدن؟؟ پـَـــ نــه پـَـــ آفتابه آوردن ببرنش دستشویی استرسش از بین بره.
ته صف نونوایی وایسادم. یارو میاد میگه شما هم تو صفی!؟ پـَـــ نــه پـَـــ نقش زنبیلو بازی می کنم منتظرم صاحابم بیاد
رفتم به همسایه مون می گم تخم مرغ داری؟ می گه می خوای غذا درست کنی؟ پـَـــ نــه پـَـــ می خوام بخوابم روشون تا جوجه بشن بفهمم مادر بودن چه حسی داره
طرف وسیلشو بهم قرض داده، اومده سراغش، داداشم برداشته میگه بدم بش ؟ پـَـــ نــه پـَـــ بدو قایمش کن بگو پیش ما نیست
یارو زنگ زده میگه منزل آقای فلانی؟ میگم نخیر. میگه ااااا اشتباه گرفتم؟ پـَـــ نــه پـَـــ شما درست گرفتی من اشتباه ورداشتم
یارو اومده می‌بینه همکارم توی اتاق نیست باز می‌پرسه خانم فلانی نیست؟ پـَـــ نــه پـَـــ افتادن پشت اون کمد. با خط‌کش بزن دربیان
تو آفتاب داشتم خودمو با تمام قوا باد میزدم، دوستم میگه گرمته؟ پـَـــ نــه پـَـــ دبول خوردم الانم دارم دور میگیرم که پرواز کنم .
رفتم در خونه رفیقم … از پشت آیفون میگه … تنهایی؟ پـَـــ نــه پـَـــ خونه محاصره ست … بهتره خودتو تسلیم کنی …!
۴۵دقیقه سریال دیدیم بعد تموم شده اسم ها داره میاد.میگه تموم شد؟!پَـــ نه پَـــ تازه شروع شده هرچی هم تا حالا دیدییم آنچه گذشت بود…!!!
رفتم داروخونه…میگم باند دارین؟میگه واسه زخم؟پَـــــــ نه پَــــــ بانده فرودگاه حیاط خونمون خراب شده…بابام همینجور داره با هواپیماش دوره خونه میچرخه.!!
با بچه ها قرار گذاشتیم برم استخر میگم همه ساعت ۹ تو پارکینگ.یکی بلند شده میگه منم بیام تو پارکینگ.گفتم پـَـــ نــه پـَـــ میخوای تو زودتر برو تو استخر آب و گرم کن تا ما بیایم.
از مترو میخوام پیاده بشم یارو وایستاده جلوم نمیذاره میگه میخوای پیادشی؟میگم پـَـــ نــه پـَـــ اومدم سرک بکشم ببینم پرمردی نیست جامو بدم بهش
فلانی نمونه…برای آزمایش برد آزمایشگاه. دختره میگه:برای آزمایش آوردین!؟؟ گفت پـَـــ نــه پـَـــ آوردم شما غنی سازیش کنی ببرم واسه نیروگاه اتمی بوشهر !

باز رفتم سر یخچال به مامانم میگم موز خریدی؟میگه پـَـــ نــه پـَـــ اینا خیارن تو زعفرون خوابوندم!
با داداش دوقلوم داریم میریم…فلانی میگه ااا… چه جالب شما دوقلو هستین؟میگم پـَـــ نــه پـَـــ اینم خودمم واسه دانشگاه یه کپی گرفتم
دارم از تشنگی له له میزنم! میگه روزه ای؟ میگم پـَـــ نــه پـَـــ جهت ابراز همدردی با روزه داران آب نمیخورم
تو خیابون تراول از دستم افتاد دارم دنبالش میگردم ، یارو میگه داری دنبال پولت میگردی؟ پـَـــ نــه پـَـــ دارم دنبال نصف النهار مبدا میگردم میخوام برم گرینویچ ساعتمو کوک کنم
با دوست پسرم بودم . دستم تو دستش … . پلیس دیده میگه دوست پسرته !؟؟میگم پـَـ نَ پـَـَــــ کوره بنده خدا .. میخوام از خیابون ردش کنم ماشین نزنه بهش .. میگم شما گشت ِ ارشادی ؟ میگه پـَـَـ نَ پـَـَــــ ما از بهزیستی اومدیم از این کار انسان دوستانه شما قدر دانی کنیم
یارو نشسته کنار خیابون نوک دماغش چسبیده به زمین. دوستم میگه : معتاده؟!
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخواد انعطاف بدنشو به رخ بکشه
دارم با تلفن حرف میزنم. زنم میگه دوستت بود؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ سارکوزی بود در مورد مناقشات اخیر خاورمیانه نظرمو می خواست
با ماشین افتادیم ته دره یارو میگه زنگ بزنم آمبولانس بیاد؟
میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ یه مشکل درون خانوادست خودمون حلش می کنیم
تو حیاط دانشگاه تو انگلیس دارم با دوستم فارسی حرف میزنم، یارو اومده میگه خانوم شما ایرانی هستین؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ انگلیسی هستیم فارسی یاد گرفتیم بتونیم صادقی گوش بدیم!
تو رستوران پیشخدمتو صدا کردم. میگم آقا توی سوپ من مگس افتاده! میگه مرده؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ هنوز زندست، داره شنا میکنه، صدات کردم بیایی نجاتش بدی!
به دوستم میگم من عاشق این ماشین شاسی بلندام. میگه منظورت پرادو و رونیزو ایناست؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ منظورم کامیونو تراکتورو ایناست!
روی نیمکت توی پارک، روزنامه دستمه… اومده میگه… روزنامه میخونی؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ سبزی خریدم نمیدونم لای کدوم صفحه گذاشتم

رفتم بچه خواهرمو از مهدکودک بیارم. مربیه میگه بچه رو میبریدش؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ همینجا میخورمش
رفتم دنبال دوستم، زنگ خونه رو زدم میگم منتظرم، میگه بیام پایین؟
میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ بیا بالا پشت بوم، با هلیکوپتر اومدم
با دوستم رفته بودیم استخر غریق نجات اومده میگه میخوایین شنا کنین؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ اومدیم تو آب حل بشیم به عنوان املاح معدنی مردم استفاده کنن
سوسکه را کشتم جنازشو ورداشتم ببرم بندازم بیرون. همسرم بین راه نگاه میکنه میگه کشتیش؟
میگم : پـَـَـ نــه پـَـَــــ تو دستشویی خوابش برده بود دارم میبرمش تو رختخوابش بخو ابه

نوشته شده در تاریخ شنبه پنجم شهریورماه سال 1390    | توسط: siavash saeidi    | طبقه بندی: سرگرمی،     | نظرات()